אוטוקלאבים

אוטוקלבים שולחניים ורטיקליים והוריזונטליים בנפחים שונים עם אביזרים משלימים.