אמבטים יבשים

אמבטי חימום ו/או ייבוש דיגיטליים או אנלוגיים למגוון מבחנות בקטרים שונים.