המטולוגיה

מגוון רחב של מכשירים למעבדה לאחסון וטיפול בדגימות דם במגוון נפחים

ושימושים בטמפרטורות שונות.

נמצאו 15 מוצרים במכשור למעבדות המטולוגיה