מדי צמיגות

מדי צמידות דיגיטליים עם מעמד לייצוב על שולחן.

ניתנים לעבודה עם תוכנה לייצוא הנתונים הנמדדים.

כל הדגמים מגיעים עם תעודת איכות.