רפרקטומטרים

מבחר של רפרקטומטרים ידניים או דיגיטליים.

המשמשים לבדיקת ריפרקציה של חומרים באורכי גל שונים עם פיצוי טמפרטורה.