כוסות דיגום

כוסות שונות במבחר נפחים וגדלים ללקיחת דגימות נוזלים שונות,

ניתן לרכוש עם מכסה לחיץ או הברגה.

על הכוסות מוטבעות שנתות למדידה.