חיטוי

מוצרים ואביזרים שונים לחיטוי וניקוי המעבדה.